Mạch điều hướng sáng pin năng lượng mặt trời

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: cập nhật
Còn hàng
Liên hệ

Mạch điều hướng sáng pin năng lượng mặt trời có điện áp vào 5VDC và ngõ ra điện áp 5V. Khi có ánh sáng, dựa vào 2 cảm biến ánh sáng để đọc giá trị ánh sáng, từ đó nhận biết được bên nào sáng hơn, ví dụ quang trở 1 nhận ánh sáng nhiều hơn quang trở 2 thì đầu ra sẽ xuất 5V, ngược lại khi quan trở 2 nhận ánh sáng nhiều hơn quang trở 1 thì đầu ra sẽ là -5V => dựa vào nguyên lý đó ta có thể làm cho động cơ quay đến hướng sáng nhất. Khi ánh sáng thay đổi động cơ lại tiếp tục dịch chuyển

Freeship đơn hàng từ 500k

Kiểm tra khi nhận hàng

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Mạch điều hướng sáng pin năng lượng mặt trời sử dụng 2 quang trở và bộ xử lí để điều khiển được hướng nhận ánh sáng tốt nhất cho pin năng lượng mặt trời.

Khi có ánh sáng, dựa vào 2 cảm biến ánh sáng để đọc giá trị ánh sáng, từ đó nhận biết được bên nào sáng hơn, ví dụ quang trở 1 nhận ánh sáng nhiều hơn quang trở 2 thì đầu ra sẽ xuất 5V, ngược lại khi quan trở 2 nhận ánh sáng nhiều hơn quang trở 1 thì đầu ra sẽ là -5V => dựa vào nguyên lý đó ta có thể làm cho động cơ quay đến hướng sáng nhất. Khi ánh sáng thay đổi động cơ lại tiếp tục dịch chuyển

 • Điện áp : 5VDC
 • Ngõ ra : điện áp 5V

Hướng dẫn sử dụng tham khảo: sử dụng mạch điều hướng sáng pin năng lượng mặt trời để điều khiển servo.

Các linh kiện cần có:

 • Arduino uno
 • Mạch điều hướng sáng pin năng lượng mặt trời
 • Biến trở
 • Động cơ servo
 • Nguồn nuôi mạch

Các bước thực hiện:

 • Kết nối mạch theo sơ đồ sau:
 • Chân tín hiệu servo sẽ kết nối với chân số 9 của arduino
 • Chân giữa của biến trở sẽ kết nối với chân A0 của arduino để đọc giá trị analog
 • Khi ánh sáng thay đổi sẽ xuất ra điện áp thay đổi trên biến trở, dẫn đến giá trị analog thay đổi từ đó arduino điều khiển servo quay.
 • Sau khi kết nối ta tiến hành nạp code cho arduino.
 • Ở ví dụ này ta có thể điều khiển pin năng lượng mặt trời di chuyển theo 2 hướng mặt trời mọc và mặt trời lặn.

————————-CODE THAM KHẢO——————————

#include <Servo.h> 
Servo myservo; 
 
int potpin = A0; 
int val,x;  
 
void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600);
 myservo.attach(9); 
 
void loop() 
{ 
 val = analogRead(potpin);      
 x = map(val, 0, 1023, 0, 180);   
 Serial.println(val);
 myservo.write(x);         
 delay(15);              
} 

Hình mạch điều hướng sáng pin năng lượng mặt trời:

Xem thêm Thu gọn

Xin mời nhập nội dung tại đây