Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: cập nhật
Còn hàng
Liên hệ

Cảm biến cường độ ánh sáng BH1750 nguồn: 3~5VDC, giao tiếp: I2C, khoảng đo: 1 -> 65535 lux

Freeship đơn hàng từ 500k

Kiểm tra khi nhận hàng

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Cảm biến cường độ ánh sáng Lux BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux, càm biến có ADC nội và bộ tiền xử lý nên giá trị được trả ra là giá trị trực tiếp cường độ ánh sáng lux mà không phải qua bất kỳ xử lý hay tính toán nào thông qua giao tiếp I2C .

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Nguồn: 3~5VDC
 • Giao tiếp: I2C
 • Khoảng đo: 1 -> 65535 lux
 • Kích cỡ: 21*16*3.3mm

Một số ví dụ về độ rọi của ánh sáng:

 • Vào buổi tối : 0.001 – 0.02 Lux
 • Ánh trăng : 0.02 – 0.3 lux
 • Trời nhiều mây trong nhà : 5 – 50 lux
 • Trời nhiều mây ngoài trời : 50 – 500 lux
 • Trời nắng trong nhà : 100 – 1000 lux
 • Ánh sáng cần thiết để đọc sách: 50 – 60 lux

DOWNLOAD code mẫu và thư viện cho BH1750VI

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI VỚI ARDUINO UNO

Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750

———————CODE THAM KHẢO———————

Thư viện BH1750.h

/*
 Kết nối:
  BH1750         UNO          MEGA
   VCC        3V3 or 5V       3V3 or 5V
   GND          GND          GND
   SCL          A5          SCL
   SDA          A4          SDA

  Mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600.
*/


#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>

BH1750 lightMeter;


void setup(){

 Serial.begin(9600);

 // Initialize the I2C bus (BH1750 library doesn't do this automatically)
 Wire.begin();
 // On esp8266 you can select SCL and SDA pins using Wire.begin(D4, D3);

 lightMeter.begin();

 Serial.println(F("BH1750 Test begin"));

}


void loop() {

 float lux = lightMeter.readLightLevel();
 Serial.print("Light: ");
 Serial.print(lux);
 Serial.println(" lx");
 delay(1000);

}

HÌNH CẢM BIẾN CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG BH1750

Trên tay cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Trên tay cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng Lux BH1750
Xem thêm Thu gọn

Xin mời nhập nội dung tại đây