Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: cập nhật
Còn hàng
180.000₫

Arduino Motor Shield VNH2SP30 Dải điện áp: 5.5v-16v, Dòng tối đa: 30A, Dòng liên tục: 14A

Freeship đơn hàng từ 500k

Kiểm tra khi nhận hàng

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Arduino Motor Shield VNH2SP30 là một lựa chọn tối ưu mạnh mẽ thay thế cho module thông dụng L298 với 2 cầu H, module sử dụng 1 cặp IC VNH2SP30 full-bridge với khả năng tải dòng cao cho 2 motor lên đến 30A.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Dải điện áp: 5.5v-16v
 • Dòng tối đa: 30A
 • Dòng liên tục: 14A
 • Trở kháng nội MOSFET: 19mΩ (mỗi chân)
 • Tần số PWM tối đa: 20khz
 • Có chân current sensor (có thể kết nối với chân analog để đo dòng)
 • Bảo vệ quá dòng và quá áp

SƠ ĐỒ KẾT NỐI Arduino Motor Shield VNH2SP30 điều khiển 2 động cơ 30A

———————CODE THAM KHẢO———————-

/*
 * Cắm trực tiếp Shield lên Arduino Mega/Uno.
 * A1 B1 kết nối với động cơ 1.
 * A2 B2 kết nối với động cơ 2.
 * Cấp nguồn 5.5 - 16V cho Shield.
 * Mở Serial Monitor:
 * Gửi '1' dừng động cơ.
 * Gửi '2' quay 2 động cơ.
 * Gửi '3' đảo chiều động cơ.
 * Gửi '+' tăng tốc độ động cơ.
 * Gửi '-' giảm tốc độ động cơ.
 */


#define BRAKE 0
#define CW  1
#define CCW  2
#define CS_THRESHOLD 15  // Definition of safety current (Check: "1.3 Monster Shield Example").

//MOTOR 1
#define MOTOR_A1_PIN 7
#define MOTOR_B1_PIN 8

//MOTOR 2
#define MOTOR_A2_PIN 4
#define MOTOR_B2_PIN 9

#define PWM_MOTOR_1 5
#define PWM_MOTOR_2 6

#define CURRENT_SEN_1 A2
#define CURRENT_SEN_2 A3

#define EN_PIN_1 A0
#define EN_PIN_2 A1

#define MOTOR_1 0
#define MOTOR_2 1

short usSpeed = 150; //default motor speed
unsigned short usMotor_Status = BRAKE;
 
void setup()             
{
 pinMode(MOTOR_A1_PIN, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_B1_PIN, OUTPUT);

 pinMode(MOTOR_A2_PIN, OUTPUT);
 pinMode(MOTOR_B2_PIN, OUTPUT);

 pinMode(PWM_MOTOR_1, OUTPUT);
 pinMode(PWM_MOTOR_2, OUTPUT);

 pinMode(CURRENT_SEN_1, OUTPUT);
 pinMode(CURRENT_SEN_2, OUTPUT); 

 pinMode(EN_PIN_1, OUTPUT);
 pinMode(EN_PIN_2, OUTPUT);

 Serial.begin(9600);       // Initiates the serial to do the monitoring 
 Serial.println(); //Print function list for user selection
 Serial.println("Enter number for control option:");
 Serial.println("1. STOP");
 Serial.println("2. FORWARD");
 Serial.println("3. REVERSE");
 Serial.println("4. READ CURRENT");
 Serial.println("+. INCREASE SPEED");
 Serial.println("-. DECREASE SPEED");
 Serial.println();

}

void loop() 
{
 char user_input;  
 while(Serial.available())
 {
  user_input = Serial.read(); //Read user input and trigger appropriate function
  digitalWrite(EN_PIN_1, HIGH);
  digitalWrite(EN_PIN_2, HIGH); 
   
  if (user_input =='1')
  {
    Stop();
  }
  else if(user_input =='2')
  {
   Forward();
  }
  else if(user_input =='3')
  {
   Reverse();
  }
  else if(user_input =='+')
  {
   IncreaseSpeed();
  }
  else if(user_input =='-')
  {
   DecreaseSpeed();
  }
  else
  {
   Serial.println("Invalid option entered.");
  }
   
 }
}

void Stop()
{
 Serial.println("Stop");
 usMotor_Status = BRAKE;
 motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, 0);
 motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, 0);
}

void Forward()
{
 Serial.println("Forward");
 usMotor_Status = CW;
 motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
 motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed);
}

void Reverse()
{
 Serial.println("Reverse");
 usMotor_Status = CCW;
 motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
 motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed);
}

void IncreaseSpeed()
{
 usSpeed = usSpeed + 10;
 if(usSpeed > 255)
 {
  usSpeed = 255; 
 }
 
 Serial.print("Speed +: ");
 Serial.println(usSpeed);

 motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
 motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed); 
}

void DecreaseSpeed()
{
 usSpeed = usSpeed - 10;
 if(usSpeed < 0)
 {
  usSpeed = 0; 
 }
 
 Serial.print("Speed -: ");
 Serial.println(usSpeed);

 motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
 motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed); 
}

void motorGo(uint8_t motor, uint8_t direct, uint8_t pwm)     //Function that controls the variables: motor(0 ou 1), direction (cw ou ccw) e pwm (entra 0 e 255);
{
 if(motor == MOTOR_1)
 {
  if(direct == CW)
  {
   digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, LOW); 
   digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, HIGH);
  }
  else if(direct == CCW)
  {
   digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, HIGH);
   digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, LOW);   
  }
  else
  {
   digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, LOW);
   digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, LOW);      
  }
  
  analogWrite(PWM_MOTOR_1, pwm); 
  
 }
 else if(motor == MOTOR_2)
 {
  if(direct == CW)
  {
   digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, LOW);
   digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, HIGH);
  }
  else if(direct == CCW)
  {
   digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, HIGH);
   digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, LOW);   
  }
  else
  {
   digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, LOW);
   digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, LOW);      
  }
  
  analogWrite(PWM_MOTOR_2, pwm);
 }
}


Xem thêm Thu gọn

Xin mời nhập nội dung tại đây