Arduino Joystick Shield

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: cập nhật
Còn hàng
65.000₫

Arduino JoyStick Shield được thiết kế để kết hợp với Arduino như 1 tay cầm điều khiển chuyên nghiệp, Shield hỗ trợ 1 Joystick và 6 phím nhấn điều khiển linh hoạt, ngoài ra còn có các socket để thể gắn thêm các mạch như: NRF24L01+, LCD Nokia5110, Bluetooth HC-06, ngõ ra giao tiếp I2C,….

Freeship đơn hàng từ 500k

Kiểm tra khi nhận hàng

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Arduino JoyStick Shield được thiết kế để kết hợp với Arduino như 1 tay cầm điều khiển chuyên nghiệp, Shield hỗ trợ 1 Joystick và 6 phím nhấn điều khiển linh hoạt, ngoài ra còn có các socket để thể gắn thêm các mạch như: NRF24L01+, LCD Nokia5110, Bluetooth HC-06, ngõ ra giao tiếp I2C,….

Sơ đồ chân kết nối:

 • Mạch thu phát RF nRF24L01+: IRQ-D8 CE-D9 CSN-D10 MOSI-D11 MISO-D12 CLK-13
 • Mạch thu phát Bluetooth HC-06: RXD-D1 TXD-D0
 • Nút bấm – Button: A~D2 B~D3 C~D4 D~D5 E~D6 F~D7 X~A0 Y~A1 Key_Joystick~D8
 • Màn hình Nokia 5110: 3V3 GND D13 D12 D11 D10 D9 3V3

Arduino Joystick Shield

Trên  Arduino Joystick shield gồm có 7 nút nhấn:

– 4 nút điều khiển lớn

– 2 nút điều khiển nhỏ

– Và 1 cần điêu khiển Joystick 2 trục

Sơ đồ kích thước

Arduino Joystick Shield

Sơ đồ mạch

Arduino Joystick Shield

Sơ đồ kết nối với arduino

Hình Ảnh Arduino Joystick Shield:

————————–CODE THAM KHẢO———————-

Thư viện JoystickShield.h

/**
 *  kết nối shield với arduino nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600 để kiểm tra.
 */

#include <JoystickShield.h> // include JoystickShield Library
JoystickShield joystickShield; // create an instance of JoystickShield object

void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 delay(100);
}

void loop() {
 joystickShield.processEvents();
 if (joystickShield.isUp())
 {
  Serial.println("Up") ;
 }
 if (joystickShield.isRightUp())
 {
  Serial.println("RightUp") ;
 }

 if (joystickShield.isRight()) 
 {
  Serial.println("Right") ;
 }
 
 if (joystickShield.isRightDown()) {
   Serial.println("RightDown") ;
 }

 if (joystickShield.isDown()) {
   Serial.println("Down") ;
 }

 if (joystickShield.isLeftDown()) {
   Serial.println("LeftDown") ;
 }

 if (joystickShield.isLeft()) {
   Serial.println("Left") ;
 }

 if (joystickShield.isLeftUp()) {
   Serial.println("LeftUp") ;
 }

 if (joystickShield.isJoystickButton()) {
   Serial.println("Joystick Clicked") ;
 }

 if (joystickShield.isUpButton()) {
   Serial.println("Up Button Clicked") ;
 }

 if (joystickShield.isRightButton()) {
   Serial.println("Right Button Clicked") ;
 }

 if (joystickShield.isDownButton()) {
   Serial.println("Down Button Clicked") ;
 }

 if (joystickShield.isLeftButton()) {
   Serial.println("Left Button Clicked") ;
 }

 // new eventfunctions
 if (joystickShield.isEButton()) {
   Serial.println("E Button Clicked") ;
 }

 if (joystickShield.isFButton()) {
   Serial.println("F Button Clicked") ;
 } 
 
 if (joystickShield.isNotCenter()){
   Serial.println("NotCenter") ;
 }
 
 // new position functions
 Serial.print("x ");	Serial.print(joystickShield.xAmplitude());Serial.print(" y ");Serial.println(joystickShield.yAmplitude());

 delay(500);
}
Xem thêm Thu gọn

Xin mời nhập nội dung tại đây