Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: cập nhật
Còn hàng
Liên hệ

– Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART
– Điện áp làm việc 3-5V
– Giao tiếp I2C hoặc UART
– Tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ, dễ lắp đặt

Freeship đơn hàng từ 500k

Kiểm tra khi nhận hàng

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART là phiên bản nâng cấp của cảm biến màu TCS3200, được sử dụng để nhận biết màu sắc bằng cách đo phản xạ 3 màu sắc cơ bản từ vật thể là đỏ, xanh lá và xanh dương sau đó xử lý và truyền thông số đo được của các màu này qua giao tiếp I2C hoặc UART.

Cảm biến màu sắc TCS34725 giao tiếp I2C và UART có tích hợp MCU trên mạch để chuyển đổi từ giao tiếp I2C của TCS34725 sang giao tiếp UART hoặc I2C của MCU giúp dễ dàng giao tiếp và lập trình, ta có thể dễ dàng lựa chọn giao tiếp muốn sử dụng bằng cách Set các Jumper trên mạch.

Thông số kỹ thuật:

 • Cảm biến màu TCS34725 sử dụng chip TCS34725, giao tiếp I2C hoặc giao tiếp UART, giá trị RGB đầu ra trực tiếp
 • Có thể được sử dụng như một mô-đun TCS34725 đơn giản.
 • Có thể sử dụng MCU nội bộ để đọc dữ liệu TCS34725, MCU trực tiếp xuất RGB, chương trình cân bằng trắng bên trong, hỗ trợ giao tiếp I2C / UART
 • Hỗ trợ: 51, arduino, stm32, chương trình đọc dữ liệu truyền thông (I2C / serial).
 • Điện áp làm việc 3-5v, tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ, dễ lắp đặt.

Cách thiết lập giao tiếp dựa vào Jumper S0 và S1:

 1. S1 để trống (default): Disable chân SCL và SDA, hai chân giao tiếp trực tiếp I2C với TCS34725, chỉ có thể giao tiếp qua hai chân CT / DR của MCU.
 2. S1 nối với G: Enable chân SCL và SDA, sử dụng để giao tiếp trực tiếp với I2C của TCS34725 không thông qua MCU.
 3. S0 để trống (default): Lựa chọn giao tiếp của MCU trên hai chân CT / DR là UART, CT là UART_TX, DR là UART_RX baudrate mặc định 9600bps / Parity: N / Data bits: 8 / Stop bits: 1
 4. S0 nối với G: Lựa chọn giao tiếp của MCU trên hai chân CT / DR là I2C, CT là I2C_SCL, DR là I2C_SDA.

Tài liệu, code mẫu và Hướng dẫn sử dụng.

 Sơ đồ nối dây cảm biến màu RGB TCS34725 với USB sang TTL:

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

Sơ đồ nối dây với I2C

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

——————–CODE THAM KHẢO——————

Thư viện Adafruit_TCS34725.h : https://github.com/adafruit/Adafruit_TCS34725

/*
 Kết nối:
     CB màu        Arduino
      VCC          5V
      GND          GND
      SCL          SCL
      SDA          SDA

 Nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600.
 Đưa những màu đỏ, xanh lá, xanh dường lại gần cảm biến để kiểm tra thông số.
 */


#include <Wire.h>
#include "Adafruit_TCS34725.h"

Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS, TCS34725_GAIN_1X);

void setup(void) {
 Serial.begin(9600);

 if (tcs.begin()) {
  Serial.println("Found sensor");
 } else {
  Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
  while (1);
 }

 // Now we're ready to get readings!
}

void loop(void) {
 uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;

 tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
 colorTemp = tcs.calculateColorTemperature_dn40(r, g, b, c);
 lux = tcs.calculateLux(r, g, b);

 Serial.print("Color Temp: "); Serial.print(colorTemp, DEC); Serial.print(" K - ");
 Serial.print("Lux: "); Serial.print(lux, DEC); Serial.print(" - ");
 Serial.print("R: "); Serial.print(r, DEC); Serial.print(" ");
 Serial.print("G: "); Serial.print(g, DEC); Serial.print(" ");
 Serial.print("B: "); Serial.print(b, DEC); Serial.print(" ");
 Serial.print("C: "); Serial.print(c, DEC); Serial.print(" ");
 Serial.println(" ");
}

Hình ảnh sản phẩm

Trên tay cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART
Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART
Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART
Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART
Xem thêm Thu gọn

Xin mời nhập nội dung tại đây