Cảm biến màu GY-31 (TCS3200)

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: cập nhật
Còn hàng
Liên hệ

Cảm biến màu GY-31 Nguồn 2.7 -> 5.5VDC, OUT: Đầu ra tín hiệu tần số, Ngõ ra: 3 tần số xung tương ứng 3 màu đỏ xanh dương và xanh lá

Freeship đơn hàng từ 500k

Kiểm tra khi nhận hàng

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Cảm biến màu GY-31 (TCS3200) sử dụng IC TAOS TCS3200 RGB với 4 led trắng. Cảm biến màu GY-31 (TCS3200) có thể phát hiện và đo lường một phạm vi gần như vô hạn của màu sắc có thể nhìn thấy. Cảm biến màu GY-31 (TCS3200) tích hợp 1 dãy  bộ dò ánh sáng quang bên trong, với mỗi cảm biến ứng với các màu đỏ, xanh lá, xanh dương.

Các bộ lọc của mỗi màu được phân bố đều khắp cảm biến để loại bỏ sai lệch vị trí giữa các màu sắc. bên trong cảm biến có bộ dao động tạo ra sóng vuông có tần số là tỷ lệ thuận với cường độ của màu sắc được lựa chọn.

Cảm biến màu GY-31 TCS3200 được sử dụng để nhận biết màu sắc bằng cách đo phản xạ 3 màu sắc cơ bản từ vật thể là đỏ, xanh lá và xanh dương từ đó xuất ra tần số xung tương ứng với 3 màu này qua các chân tín hiệu, đo 3 tần số xung này và qua 1 vài bước chuyển đổi nhất định là bạn sẽ có đươc thông tin của màu sắc của vật thể cần đo.

THÔNG SỐ CẢM BIẾN MÀU GY-31

 • Nguồn 2.7 -> 5.5VDC
 • Ngõ ra: 3 tần số xung tương ứng 3 màu đỏ xanh dương và xanh lá.
  GND  GND
  OE  Enable (Mức Thấp)
  OUT  Đầu ra tín hiệu tần số
  S0, S1  Dùng để lựa chọn tỷ lệ tần số
  S2, S3  Dùng để lựa chọn kiểu photodiod
  VCC  2.7V đến 5.5V


SƠ ĐỒ ĐẤU VỚI VỚI ARDUINO (VÍ DỤ)

Cảm biến màu GY-31 (TCS3200)

Chức năng chân Cảm biến màu GY-31 (TCS3200):

+ S0,S1 : Đầu vào chọn tỉ lệ tần số đầu ra .

+ S2,S3 : Đầu vào chọn kiểu photodiode.

+ OE : Đầu vào cho phép xuất tần số ở chân OUT.

+ OUT : Đầu ra là tần số thay đổi phụ thuộc cường độ và màu sắc.


—————–CODE THAM KHẢO—————-

/*
Color Sensor   Arduino
-----------   --------
 VCC        5V
 GND        GND
 s0        8
 s1        9
 s2        12
 s3        11
 OUT        10
 OE        GND
*/
const int s0 = 8; 
const int s1 = 9; 
const int s2 = 12; 
const int s3 = 11; 
const int out = 10;  
// LED pins connected to Arduino
int redLed = 2; 
int greenLed = 3; 
int blueLed = 4;
// Variables 
int red = 0; 
int green = 0; 
int blue = 0; 
  
void setup()  
{ 
 Serial.begin(9600); 
 pinMode(s0, OUTPUT); 
 pinMode(s1, OUTPUT); 
 pinMode(s2, OUTPUT); 
 pinMode(s3, OUTPUT); 
 pinMode(out, INPUT); 
 pinMode(redLed, OUTPUT); 
 pinMode(greenLed, OUTPUT); 
 pinMode(blueLed, OUTPUT); 
 digitalWrite(s0, HIGH); 
 digitalWrite(s1, HIGH); 
} 
  
void loop() 
{ 
 color(); 
 /* Serial.print("R Intensity:"); 
 Serial.print(red, DEC); 
 Serial.print(" G Intensity: "); 
 Serial.print(green, DEC); 
 Serial.print(" B Intensity : "); 
 Serial.print(blue, DEC); */
 //Serial.println(); 

 if (red < blue && red < green && red < 20)
 { 
  Serial.println(" - (Red Color)"); 
  digitalWrite(redLed, HIGH); // Turn RED LED ON 
  digitalWrite(greenLed, LOW); 
  digitalWrite(blueLed, LOW); 
 } 

 else if (blue < red && blue < green)  
 { 
  Serial.println(" - (Blue Color)"); 
  digitalWrite(redLed, LOW); 
  digitalWrite(greenLed, LOW); 
  digitalWrite(blueLed, HIGH); // Turn BLUE LED ON 
 } 

 else if (green < red && green < blue) 
 { 
  Serial.println(" - (Green Color)"); 
  digitalWrite(redLed, LOW); 
  digitalWrite(greenLed, HIGH); // Turn GREEN LED ON 
  digitalWrite(blueLed, LOW); 
 } 
 else{
 Serial.println(); 
 }
 delay(300);  
 digitalWrite(redLed, LOW); 
 digitalWrite(greenLed, LOW); 
 digitalWrite(blueLed, LOW); 
 } 
  
void color() 
{  
 digitalWrite(s2, LOW); 
 digitalWrite(s3, LOW); 
 //count OUT, pRed, RED 
 red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); 
 digitalWrite(s3, HIGH); 
 //count OUT, pBLUE, BLUE 
 blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); 
 digitalWrite(s2, HIGH); 
 //count OUT, pGreen, GREEN 
 green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); 
}
Xem thêm Thu gọn

Xin mời nhập nội dung tại đây