Cảm Biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250

Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Thương hiệu: cập nhật
Còn hàng
Liên hệ

Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250 điện áp sử dụng: 3~5VDC, chuẩn giao tiếp: I2C / SPI, kích thước: 15 x 25mm, khoảng cách chân 2.54mm

Freeship đơn hàng từ 500k

Kiểm tra khi nhận hàng

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250 có khả năng đo 9 thông số: 3 trục Góc quay (Gyro), 3 trục gia tốc hướng (Accelerometer) và 3 trục từ trường (Magnetometer) chỉ bằng một cảm biến duy nhất là MPU9250 (phiên bản upgrade của MPU6050) đang rất phổ biến hiện nay.

Cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250 có code mẫu đầy đủ và rất nhiều tài liệu từ cộng đồng, thích hợp cho các ứng dụng: con lắc động, xe tự cân bằng, máy bay,…

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp sử dụng: 3~5VDC
 • Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
 • Chuẩn giao tiếp: I2C / SPI
 • Three 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) for digitizing the gyroscope outputs
 • Three 16-bit ADCs for digitizing the accelerometer outputs
 • Three 16-bit ADCs for digitizing the magnetometer outputs
 • Gyroscope full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec (dps)
 • Accelerometer full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g
 • Magnetometer full-scale range of ±4800μT
 • Kích thước: 15 x 25mm, khoảng cách chân 2.54mm

Applications

 • TouchAnywhere™ technology (for “no touch” UI Application Control/Navigation)
 • MotionCommand™ technology (for Gesture Short-cuts)
 • Motion-enabled game and application framework
 • Location based services, points of interest, and dead reckoning
 • Handset and portable gaming
 • Motion-based game controllers
 • 3D remote controls for Internet connected DTVs and set top boxes, 3D mice
 • Wearable sensors for health, fitness and sports

Sơ đồ kết nối cảm biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250

Cảm Biến GY-9250 9DOF IMU MPU9250

————————-CODE THAM KHẢO————————–

Thư viện MPU9250.h

/*************************************************** 
 Kết nối:
      MPU9250         UNO R3       MEGA
       VIN           5V         5V
       GND           GND        GND
       SCL           A5         SCL
       SDA           A4         SDA


 Nạp code mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600. 
 ****************************************************/
#include "MPU9250.h"

// an MPU9250 object with the MPU-9250 sensor on I2C bus 0 with address 0x68
MPU9250 IMU(Wire,0x68);
int status;

void setup() {
 // serial to display data
 Serial.begin(115200);
 while(!Serial) {}

 // start communication with IMU 
 status = IMU.begin();
 if (status < 0) {
  Serial.println("IMU initialization unsuccessful");
  Serial.println("Check IMU wiring or try cycling power");
  Serial.print("Status: ");
  Serial.println(status);
  while(1) {}
 }
}

void loop() {
 // read the sensor
 IMU.readSensor();
 // display the data
 Serial.print(IMU.getAccelX_mss(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getAccelY_mss(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getAccelZ_mss(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getGyroX_rads(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getGyroY_rads(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getGyroZ_rads(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getMagX_uT(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getMagY_uT(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.print(IMU.getMagZ_uT(),6);
 Serial.print("t");
 Serial.println(IMU.getTemperature_C(),6);
 delay(100);
}

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

​​​​​​​

Xem thêm Thu gọn

Xin mời nhập nội dung tại đây